Με αργούς ρυθμούς επιβιβάζεται στο “σύννεφο” η Ελλάδα, καθώς σήμερα μόλις το 8% των ελληνικών επιχειρήσεων κάνει χρήση Cloud Computing. Η επίδοση αυτή αποτελεί την τρίτη χειρότερη στην Ευρωπαϊκή Ενωση των 28 για το τρέχον έτος, με το μέσο όρο χρήσης του Cloud στην Ευρώπη να βρίσκεται στο 19%.

 Η χώρα μας, μαζί με τη Βουλγαρία και την Ουγγαρία μοιράζονται την 26η θέση, με τη Λετονία και την Πολωνία (με 6% ποσοστό χρήσης Cloud έκαστη) στην 27η θέση και τη Ρουμανία στην τελευταία με 5%. Στον αντίποδα, το μεγαλύτερο ποσοστό χρήσης του Cloud, από επιχειρήσεις, το κατέχει η Φινλανδία, όπου περισσότερες από μία στις δύο εταιρείες δηλώνουν ότι το χρησιμοποιούν (51%). Ακολουθεί η Ιταλία με 40%, η Σουηδία με 39% και η Δανία με 38%.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, που αφορούν το τρέχον έτος και τα οποία δημοσιοποίησε η Eurostat, στην Ελλάδα η πιο συχνή χρήση του Cloud αφορά υπηρεσίες e-mail με ποσοστό 67% (66% ο μέσος όρος στην Ευρώπη), την αποθήκευση αρχείων σε ποσοστό 50% (53% ο μέσος κοινοτικός όρος), τη φιλοξενία database με 36% και υπηρεσίες Office software με 31%.

Τα στοιχεία της Eurostat αποδεικνύουν ότι για τη μεγάλη πλειοψηφία των εταιρειών στην Ε.Ε., αυτών που δεν κάνουν χρήση του Cloud, δηλαδή για το 81%, ο βασικός αποτρεπτικός λόγος είναι η ελλιπής γνώση σχετικά με τα οφέλη του Cloud.

Η ασφάλεια των δεδομένων παραμένει βασικός λόγος ανησυχίας για τις επιχειρήσεις, αποτρέποντας τις από το να υιοθετήσουν το Cloud ευρύτερα. Σύμφωνα με τα στοιχεία, οι επιχειρήσεις που ήδη χρησιμοποιούν το “υπολογιστικό νέφος”, δηλώνουν ότι η ασφάλεια είναι αυτή που τις προβληματίζει, με το 39% να κατονομάζει αυτόν τον προβληματισμό ως το “νούμερο ένα” ανασχετικό παράγοντα.

Πηγή: sepe.gr