Οι εύκαμπτες συσκευές, που σε πρώτο χρόνο θα λυγίζουν και σε δεύτερο θα διπλώνουν και τελικά θα μεταμορφώνονται και θα χωράνε ευκολότερα σε κάθε τσέπη, είναι το όνειρο όλων των σχεδιαστών. Ηδη εδώ και μερικά χρόνια λειτουργικά πρωτότυπα έχουν παρουσιαστεί από κάποιους κατασκευαστές.
Το 2011 η Nokia είχε να επιδείξει στο Λονδίνο μια εύκαμπτη φορητή συσκευή, που ανταποκρινόταν σε μια σειρά λειτουργιών. Από το πρωτότυπο με τη γενική ονομασία “Kinetic device” έλειπε ωστόσο το στοιχείο που μέχρι σήμερα αποτελεί το μεγαλύτερο εμπόδιο στην εξέλιξη παρόμοιων συσκευών: Η μπαταρία.

Πρόσφατα, σύμφωνα με το cultofmac.com, η Apple κατοχύρωσε πατέντα που σχετίζεται με τη μελλοντική ανάπτυξη εύκαμπτων iOS συσκευών. Όπως περιγράφεται, αυτές οι συσκευές θα μπορούν να κάμπτονται ή ακόμη και να διπλώνονται χωρίς να προκαλείται ζημιά στα εσωτερικά τους εξαρτήματα. Επίσης, θα μπορούν να εκτελούν συγκεκριμένες λειτουργίες ανταποκρινόμενες
στην πίεση.

Το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας αναφέρεται και στην έρευνα της Apple στο πεδίο δημιουργίας εύκαμπτων μπαταριών. Αυτές οι μπαταρίες θα μπορούσαν να αποτελούνται είτε από πολλαπλά άκαμπτα τμήματα που θα ενώνονται δημιουργώντας ένα εύκαμπτο στοιχείο, είτε από εύκαμπτα στρώματα εξελιγμένων υλικών. Μπορεί δε να βρουν πιο άμεσα εφαρμογή σε wearable συσκευές, όπως τα smartwatches.

Το 2013, η Apple είχε επίσης κατοχυρώσει πατέντα για εύκαμπτη οθόνη που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σε ηλεκτρονικές συσκευές