Η γνωστή και την εταιρεία εταιρεία ρούχων  H&M  συγκαταλέγεται μεταξύ των 37 εργοδοτών που κατονομάζονται και καταγγέλλονται από τη βρετανική κυβέρνηση για το γεγονός ότι δεν πλήρωσαν σε υπαλλήλους τους τον εθνικό κατώτατο μισθό. Η εταιρεία αντιμετωπίζει πρόστιμο ύψους 51000 λιρών και οφείλει να πληρώσει το πόσο των 177000 λιρών σε υπαλλήλους της από τους οποίους το στέρησε.

Η κατώτατη ανά ώρα αμοιβή για τον ενήλικα – 21 και πάνω – στην Βρετανία £6.50

και στις ηλικίες 18 to 20  – £5.13