Χρηματοδότηση ύψους € 30,7 εκ. στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών από το Ταμείο Ανάκαμψης

Χρηματοδότηση ύψους 30.724.708 € θα λάβει το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ) από το Ταμείο Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας, στο πλαίσιο του Πυλώνα «Ιδιωτικές Επενδύσεις και Μετασχηματισμός της Οικονομίας», μέσω του οποίου θα ενισχυθούν τα ερευνητικά κέντρα της χώρας που εποπτεύονται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας & Καινοτομίας (ΓΓΕΚ) του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων.

Η χρηματοδότηση αναμένεται να αποτελέσει ένα ιδιαιτέρως σημαντικό βήμα για την ενίσχυση της ερευνητικής ικανότητας του ΕΙΕ και της δυναμικής που αυτό επιδεικνύει σε σημαντικούς και καινοτόμους τομείς της επιστήμης και της τεχνολογίας, όπως είναι η θεραγνωστική και η βιοηλεκτρονική στην προσέγγιση και αντιμετώπιση του καρκίνου.

Συγκεκριμένα, μέσω της χρηματοδότησης, το ΕΙΕ θα προχωρήσει στη δημιουργία ενός Κέντρου Αριστείας για την ανάπτυξη προηγμένων οργανικών υλικών και καινοτόμων προσεγγίσεων για τη διάγνωση και θεραπεία (θεραγνωστική) του καρκίνου και τις βιοηλεκτρονικές εφαρμογές.

Ειδικότερα, στο έργο περιλαμβάνονται: ● αναβάθμιση των υποδομών του ΕΙΕ με την αναδιαμόρφωση των χώρων του για τη φιλοξενία νέων εργαστηρίων ● παρεμβάσεις για τον εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων υποδομών ● αγορά υπερσύγχρονου εργαστηριακού εξοπλισμού ● ενεργειακή και περιβαλλοντική αναβάθμιση του συνολικού κτηριακού συγκροτήματος του ΕΙΕ μέσα από καινοτόμες τεχνολογίες των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ).

Ο Υφυπουργός Έρευνας & Καινοτομίας, κ. Χρίστος Δήμας, αναφερόμενος στη χρηματοδότηση που θα λάβει το ΕΙΕ μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, υπογραμμίζει: «Το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ) θα λάβει σημαντική χρηματοδότηση ύψους € 30.724.708, από το Ταμείο Ανάκαμψης, για την ενίσχυση του συνόλου των δομών του Ιδρύματος. Η χρηματοδότηση θα συμβάλλει σημαντικά στην αναβάθμιση των ερευνητικών δυνατοτήτων, στην υλοποίηση νέων ερευνητικών προγραμμάτων και στην προμήθεια υπερσύγχρονου εξοπλισμού. Παράλληλα, θα συνδράμει στην ανάπτυξη νέων τεχνολογιών αιχμής, στην διάχυση της καινοτομίας και στην προώθηση της νεοφυούς επιχειρηματικότητας, συνεισφέροντας με αυτόν τον τρόπο στην αναστροφή της διαρροής του ανθρώπινου δυναμικού μας στο εξωτερικό, καθώς και στη βιώσιμη ανάπτυξη της χώρας.

Το Ταμείο Ανάκαμψης είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο για να βελτιώσουμε τις επιδόσεις μας και την ανταγωνιστικότητα της εθνικής οικονομίας σε πολλούς επιμέρους τομείς. Η χρηματοδότηση για την ενίσχυση του χώρου έρευνας και καινοτομίας στην Ελλάδα θα υπερβαίνει τα 500 εκατ. ευρώ και συμπεριλαμβάνει τη χρηματοδότηση της βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας, την ουσιαστική ενίσχυση των ερευνητικών προγραμμάτων, την αναβάθμιση και επέκταση των υποδομών όλων των Ερευνητικών Κέντρων, επιπλέον μεταρρυθμίσεις για τις επενδύσεις σε έρευνα & ανάπτυξη (R&D) και υπέρ του οικοσυστήματος καινοτομίας.»

Ο Διευθυντής & Πρόεδρος του ΕΙΕ, Δρ. Βασίλειος Γρηγορίου, δηλώνει σχετικά: «Αισθάνομαι ιδιαίτερα χαρούμενος και υπερήφανος που η φιλόδοξη πρόταση του ΕΙΕ για τη δημιουργία ενός Κέντρου Αριστείας, με σκοπό την ενίσχυση της έρευνάς μας στον καρκίνο και σε άλλες σοβαρές νόσους, στέφθηκε με επιτυχία και θα λάβει τη γενναία χρηματοδότηση συνολικού ύψους 30.724.708 € από το Ταμείο Ανάκαμψης. Η σημαντική αυτή ενίσχυση έρχεται να δώσει περαιτέρω ώθηση στην υλοποίηση των υψηλών ερευνητικών στόχων που έχει θέσει το ΕΙΕ τα τελευταία χρόνια. Με την πίστη ότι η επένδυση στην έρευνα λειτουργεί ως καταλύτης για να σταθούν οι κοινωνίες όρθιες απέναντι στις κοινές προκλήσεις, στο ΕΙΕ υποδεχόμαστε την εξέλιξη αυτή ως μια πραγματικά σπουδαία προοπτική για την επόμενη μέρα της έρευνας και της καινοτομίας στη χώρα μας”