Home Αποχρωσεις Το Σχέδιο Ανάκαμψης για την Ελλάδα κατατίθεται αύριο στα γραφεία της ΕΕ στην Αθήνα

Το Σχέδιο Ανάκαμψης για την Ελλάδα κατατίθεται αύριο στα γραφεία της ΕΕ στην Αθήνα

Απόψε αργά το βράδυ θα αποστείλει η κυβέρνηση στις Βρυξέλλες το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», ενώ αύριο το πρωί στις 10.30 θα κατατεθεί και επίσημα στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Αθήνα από τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών κ. Θεόδωρο Σκυλακάκη. Σημειώνεται ότι την περασμένη εβδομάδα -και έπειτα από πυρετώδεις διαβουλεύσεις πολλών μηνών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, των φορέων και των υπουργείων- διαμορφώθηκε ένα κείμενο 2.000 σελίδων, με 112 έργα και 58 μεταρρυθμίσεις.

Σύμφωνα με τους σχεδιασμούς της Κομισιόν, όταν εγκριθεί το σχέδιο κάποιου κράτους-μέλους θα λάβει και την προκαταβολή 13% που του αναλογεί. Για την Ελλάδα το ποσό αυτό αντιστοιχεί σε 4,1 δισ. ευρώ και ως εκ τούτου, η Κομισιόν έχει περιθώριο 2 μήνες, έως τις 27 Ιουνίου, για να δώσει την τελική της έγκριση. Στη συνέχεια χρειάζεται 1 μήνας για να δοθεί και η σχετική έγκριση από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, ήτοι 27 Ιουλίου. Εάν τηρηθούν δηλαδή τα χρονοδιαγράμματα, τότε η Ελλάδα θα μπορούσε να λάβει την προκαταβολή Ιούλιο με Αύγουστο.

Σύμφωνα με την έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος, η πλήρης εφαρμογή του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας μπορεί δυνητικά να αυξήσει το επίπεδο του πραγματικού ΑΕΠ κατά 6,9% έως το 2026, δηλαδή μία θετική συμβολή στο ρυθμό ανάπτυξης του ΑΕΠ κατά περίπου 1,15 ποσοστιαίες μονάδες κατά μέσο όρο κάθε χρόνο για την περίοδο 2021 – 2026. Επίσης, οι ιδιωτικές επενδύσεις αυξάνονται κατά περίπου 20% το 2026 και η απασχόληση κατά 4%, που σημαίνει την δημιουργία 180.000 έως 200.000 νέων θέσεων εργασίας έως το 2026 επιπλέον του σεναρίου βάσης. Σημαντικό είναι ότι αυξάνονται τα φορολογικά έσοδα προς ΑΕΠ κατά 2,8 ποσοστιαίες μονάδες το 2026. Παράλληλα, η εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων, που περιλαμβάνονται στο σχέδιο, συνεισφέρουν επιπλέον στον ρυθμό μεγέθυνσης του πραγματικού ΑΕΠ κατά 0,45 ποσοστιαίες μονάδες κατά μέσο όρο κάθε χρόνο την περίοδο 2021 – 2026. Αυξάνουν μακροπρόθεσμα τα επίπεδα του πραγματικού προϊόντος, της ιδιωτικής επένδυσης και της απασχόλησης κατά 6%, 8,5% και 4%, αντιστοίχως. Επιπλέον, οι μεταρρυθμίσεις οδηγούν σε μόνιμη αύξηση της φορολογικής βάσης, που συνεπάγεται αύξηση των φορολογικών εσόδων ως ποσοστό του ΑΕΠ κατά περίπου 2,5 ποσοστιαίες μονάδες μακροπρόθεσμα.

Με βάση τον προγραμματισμό που έχει κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κάθε χρόνο θα δανείζεται περίπου 150 δισ. ευρώ. Οι εκδόσεις θα αφορούν ομόλογα (μερικά θα είναι πράσινα) διάρκειας από 3 έως 30 έτη καθώς και έντοκα γραμμάτια. Κάθε έτος θα καθορίζεται το ύψος των κεφαλαίων που θα πρέπει να αντληθούν από τις αγορές και κάθε εξάμηνο θα προχωρά σε επικαιροποίηση των βασικών παραμέτρων του σχεδίου χρηματοδότησης. Υπενθυμίζεται ότι όλα τα δάνεια θα πρέπει να αποπληρωθούν έως το 2058.

Πώς θα έρχονται τα χρήματα

Τα πρώτα χρήματα ύψους 4 δισ. ευρώ θα εισρεύσουν στην Ελλάδα πριν το τέλος του καλοκαιριού και η βασική στόχευση είναι η κάλυψη του μεγάλου κενού σε επενδύσεις, σε εθνικό προϊόν και απασχόληση. Αυτός ο στόχος αυτόματα διαγράφει από την εξίσωση τον παράγοντα τα χρήματα να σκορπιστούν δεξιά και αριστερά και η Ελλάδα καλείται μέχρι το 2026 να τρέξει για να πιάσει τα ορόσημα δίνοντας αγώνα για τις εκταμιεύσεις κάθε εξάμηνο. Ειδικότερα, τα χρήματα θα καταφθάνουν στη χώρα σταδιακά και θα συνοδεύονται από στόχους, οι οποίοι καταγράφονται στο ελληνικό σχέδιο και θα επιβλέπονται κάθε έξι μήνες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Οι δράσεις πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τις 31 Αυγούστου του 2026 και τα 12,7 δισ. ευρώ των δανείων θα πρέπει να επιστραφούν στην Κομισιόν σε ένα διάστημα 20 ετών. Η ακτινογραφία των κονδυλίων αναλύεται στα εξής ποσά:

1. 18,2 δισ. ευρώ επιδοτήσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή,

2. 12,728 δισ. ευρώ που θα δανειστεί η Ελλάδα ώστε με τη σειρά του το κράτος να δανείσει σε υποψήφιους επενδυτές,

3. στα 7,457 δισ. ευρώ που θα βάλουν από την τσέπη τους ιδιώτες επενδυτές και 4. στα 19 δισ. ευρώ που θα πρέπει να εξασφαλίσουν οι τράπεζες (είτε εγχώριες, είτε ξένες) προκειμένου να χρηματοδοτήσουν επενδυτές.

Η κυβέρνηση και το οικονομικό επιτελείο προσδοκά να πέσουν στην ελληνική οικονομία κεφάλαια 57,4 δισ. ευρώ από τον φετινό Αύγουστο έως το καλοκαίρι του 2026.

Πως οι τράπεζες θα δίνουν δάνεια στους επενδυτές

Η μεγάλη πρόκληση για την κυβέρνηση είναι η κινητοποίηση των ιδιωτικών κεφαλαίων και δίνεται ιδιαίτερη σημασία στο σκέλος των δανείων του Ταμείου ύψους 13 δισ. ευρώ. Σύμφωνα με μελέτη της Τράπεζας της Ελλάδος η αξιοποίηση των δανείων μπορεί να αυξήσει το ΑΕΠ τρεις μονάδες μέχρι το 2026 και τις επενδύσεις κατά ένα πέμπτο. Κυβερνητικές πηγές εξηγώντας πως θα υλοποιηθεί το σχέδιο των δανείων διευκρίνισαν πως θα δίνονται σε συγκεκριμένους τομείς. Στις καινοτομίες του νέου μοντέλου αξιοποίησης περιλαμβάνεται η χορήγηση των κεφαλαίων προς τον ιδιωτικό τομέα από τις τράπεζες, και όχι από το κράτος. Θα υπάρχουν τρία κανάλια διανομής των δανείων, δηλαδή οι εμπορικές τράπεζες, τα διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα όπως η ΕΤΕπ ή η EBDR και η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα. Επιλέξιμα θα είναι δάνεια που χρηματοδοτούν επενδύσεις σε πράσινες και σε ψηφιακές δράσεις, σε δράσεις που στηρίζουν την εξωστρέφεια, την έρευνα και την καινοτομία, τις συγχωνεύσεις, εξαγορές και συνεργασίες επιχειρήσεων. Το κράτος δεν θα δώσει εγγυήσεις, αλλά μόνο συγχρηματοδότηση. Οι ιδιώτες επενδυτές θα λαμβάνουν επιχορήγηση ίση με το 50% της επένδυσης και το υπόλοιπο 50% να πρέπει να χρηματοδοτηθεί κατά 30% από τραπεζικό δανεισμό και κατά 20% από ίδια κεφάλαια.

Όταν φτάσουν στην Ελλάδα τα κονδύλια τότε το υπουργείο Οικονομικών θα προχωρήσει σε συμβάσεις με τις τράπεζες. Στη συνέχεια τα ιδρύματα θα λαμβάνουν πακέτα έργων προς συμβασιοποίηση ύψους 100-200 εκατ. ευρώ. Όπως εξηγούν αρμόδιοι παράγοντες, οι τράπεζες όταν εξαντλούν για παράδειγμα το 60-70% των πόρων μπορουν τότε να αιτηθούν νέα ροή χρημάτων. Τα βασικά συστατικά της νέας συνταγής αξιοποίησης των πόρων είναι καταρχάς να ξεπεραστούν οι γραφειοκρατικές αγκυλώσεις του δημοσίου και να επιταχυνθεί η διαδικασία, ενώ οι τράπεζες θα δίνουν ρευστότητα προς την οικονομία και σε παραγωγικές επενδύσεις.

Πηγή ot.gr

You may also like

artpointview.gr @ 2024