Βράβευση των SOS ΙΑΤΡΩΝ για το ανθρωπιστικό τους έργο από την Ακαδημία Αθηνών
στην επέτειο 30 ετών επιτυχούς δράσηςΓια πρώτη φορά το ανώτατο πνευματικό ίδρυμα της χώρας απονέμει ύψιστη διάκριση σε ιατρικό ιδιωτικό φορέα για την κοινωνική του προσφορά

Η ιδιαίτερα τιμητική διάκριση της Οίκοθεν Βράβευσης της Ακαδημίας Αθηνών «για το σύνολο του ανθρωπιστικού του έργου» απονεμήθηκε στον Γεώργιο Θεοχάρη, Πρόεδρο και Ιδρυτή των SOS ΙΑΤΡΩΝ.
Οι SOS IATΡΟΙ από το 1993, αλλάζοντας άρδην το ιατρικό τοπίο στην Αθήνα, παρέχουν 24/7 κατ’ οίκον ιατρική φροντίδα από ειδικευμένους ιατρούς, δίνοντας σε χιλιάδες ασθενείς τη δυνατότητα περίθαλψης στο σπίτι.Το βραβείο αυτό αναδεικνύει τον κ. Γεώργιο Θεοχάρη και τους SOS ΙΑΤΡΟΥΣ ως την πρώτη ιδιωτική εταιρεία που τιμήθηκε με την ύψιστη αυτή διάκριση, η οποία αποτελεί σημείο αναφοράς για το σύνολο του ιατρικού κλάδου. Οι τέσσερεις ακαδημαϊκοί Δημήτριος Θάνος, Χαράλαμπος Μ. Μουτσόπουλος, Ανδρέας Τζάκης και Αντωνία Τριχοπούλου, οι οποίοι υπέγραψαν την εισήγηση της βράβευσης αναλύοντας τους λόγους στους οποίους βάσισαν την απόφασή τους αναφέρουν τα εξής:

  • Ο Γιώργος Θεοχάρης πρωτοπορώντας, δημιούργησε και συνεχίζει να διευθύνει τους SOS ΙΑΤΡΟΥΣ, με στόχο την αντιμετώπιση επειγόντων περιστατικών κατ’ οίκον, για κάθε συμπολίτη μας που αδυνατεί ή δεν επιθυμεί να μεταβεί σε νοσοκομείο.
  • Μέσω της άσκησης της ιατρικής από τους SOS ΙΑΤΡΟΥΣ παρήγαγε σημαντικό ερευνητικό έργο σχετικό με την Επείγουσα Ιατρική, το οποίο δημοσιεύθηκε σε έγκριτα διεθνή επιστημονικά περιοδικά.
  • Ίδρυσε την Ελληνική Εταιρεία Εξωνοσοκομειακής Επείγουσας Ιατρικής (ΕΕΕΕΙ), τη μόνη παγκοσμίως εταιρεία στον εν λόγω τομέα, η οποία έχει σκοπό την εκπαίδευση των γενικών Ιατρών.
  • Εισήγαγε στην Ελλάδα ένα νέο επιστημονικό πεδίο που φώτισε τις έννοιες του ανθρώπου και του ανθρωπισμού, ανάγοντάς τους σε κεντρικούς άξονες της ιατρικής με την έκδοση επιστημονικής σειράς βιβλίων υπό τον τίτλο «Ιατρικές Ανθρωπιστικές Σπουδές»

Η βράβευση των SOS ΙΑΤΡΩΝ από την Ακαδημία Αθηνών επισφραγίζει με τον καλύτερο τρόπο την προσπάθεια της οργάνωσης να αλλάξει την ισχύουσα αντίληψη αναφορικά με την πρωτοβάθμια υγεία, τοποθετώντας τον άνθρωπο-ασθενή στο επίκεντρο. Η επίσκεψη στο σπίτι του ασθενούς, στο οικείο περιβάλλον του, χώρο πηγής πληροφοριών κεφαλαιώδους σημασίας για την υγεία του, αποτελεί ευρωπαϊκή παράδοση στον τρόπο άσκησης της ιατρικής συνθήκη η οποία αποτέλεσε θεμέλιο της ανάπτυξης και επιστημονικής δράσης των SOS ΙΑΤΡΩΝ, τα τελευταία 30 χρόνια.

Αναφερόμενος στη βράβευσή του από την Ακαδημία Αθηνών ο Γ. Θεοχάρης, Πρόεδρος και ιδρυτής των  «SOS ΙΑΤΡΩΝ», τόνισε:
«Πριν από 30 χρόνια οι SOS ΙΑΤΡΟΙ πήραμε την ιατρική επίσκεψη στο σπίτι – αυτήν την ταπεινή, σεμνή αλλά τόσο ευγενική και συμβολική πρακτική – και την αναδείξαμε. Ενώ ήταν κρυμμένη κάτω από το χαλί – μια ιδιωτική υπόθεση – την στιλβώσαμε, της δώσαμε επιστημοσύνη, αξιοπιστία, ταχύτητα και λάμψη, καταξιώνοντάς την ως κορυφαία πράξη. Την ασκήσαμε ομαδικά και συντονισμένα. Διασαφηνίσαμε το είδος της. Άλλοτε επείγουσα, παρηγορική, γηριατρική αλλά σε κάθε περίπτωση ανθρώπινη. Η Ιατρική που χρειάζονται οι πιο ευαίσθητοι, οι πιο εύθραυστοι, οι πιο ηλικιωμένοι».

Η απονομή έλαβε χώρα κατά την Πανηγυρική Συνεδρίαση της Ακαδημίας Αθηνών, παρουσία πλήθους ακαδημαϊκών και σημαινουσών προσωπικοτήτων από τους χώρους των Επιστημών, των Γραμμάτων και των Τεχνών. Στο βραβείο χαρακτηριστικά αναγράφονται τα εξής:

«Ἒδοξε τῇ Ἀκαδημία Ἀθηνῶν Γεώργιον Θεοχάρην βραβεῖον τιμῆσαι ὄτι την ἰατρικήν ἐπιστήμην ἀόκνως θεραπεύων  καί τήν ἑταιρείαν SOS ΙΑΤΡΟΙ ἱδρυσάμενος και διευθύνων,  μέγιστον φιλάνθρωπον ἒργον τῇ πατρίδι προσέφερεν».

Λίγα λόγια για τους SOS ΙΑΤΡΟΥΣ 
Η  φιλοσοφία  των SOS ΙΑΤΡΩΝ εδράζεται στο γεγονός ότι θεωρούν υποχρέωσή τους το να σπεύσουν στο πλευρό του ασθενούς που τους καλεί, στο συντομότερο χρονικό διάστημα, οποιαδήποτε μέρα, οποιαδήποτε ώρα.
Η οργανωμένη και συντεταγμένη άσκηση επείγουσας εξωνοσοκομειακής ιατρικής  κατ’ οίκον  από τους SOS ΙΑΤΡΟΥΣ υποστηρίζεται από γιατρούς  18 διαφορετικών ειδικοτήτων (παθολόγων, καρδιολόγων, χειρουργών, ορθοπεδικών, ΩΡΛ, ψυχιάτρων, οδοντιάτρων κ.ά.) και συνιστά ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ  άσκησης εξωνοσοκομειακής ιατρικής.
Επιπλέον, αποτέλεσε τη βάση για τη δημιουργία ενός επιτυχημένου και ταχέως αναπτυσσόμενου επιχειρηματικού μοντέλου, πολύ πριν την εμφάνιση του νεοφυούς όρου start-up.
Οι 18 αυτές ειδικότητες ιατρών δύνανται να εφαρμόσουν πληθώρα ιατρικών πράξεων κατ΄οίκον  (χειρουργικός καθαρισμός κατακλίσεων με laser, ψηφιακές ακτινογραφίες, τοποθέτηση γύψου σε κατάγματα κ.λ.π. ) σύμφωνα με τις ανάγκες του εκάστοτε ασθενούς και επικουρούνται διαρκώς από εφημερεύοντες νοσηλευτές. Με αυτόν τον τρόπο ο ασθενής έχει τη δυνατότητα να λάβει σύνθετα θεραπευτικά σχήματα στον προσωπικό του χώρο υπό συνεχή ιατρική εποπτεία.
Η απολύτως συγχρονισμένη από κοινού δράση  γιατρών-νοσηλευτών υποστηριζόμενη από πληθώρα διαγνωστικών εξετάσεων που διενεργούνται στο σπίτι  του ασθενούς συνιστά την υπηρεσία «Νοσοκομείο στο Σπίτι», η οποία έχει πολύ πιο ανθρώπινα και φιλικά χαρακτηριστικά. Ο ασθενής βρίσκεται στο φυσικό του χώρο, περιστοιχισμένος από δικούς του ανθρώπους, έχει τη δυνατότητα επιλογής, αισθάνεται αυτόνομο υποκείμενο και η σχέση του με τον ιατρό εξελίσσεται υπό όρους μεγαλύτερης ισοτιμίας. Η «προηγμένη νοσηλεία κατ’ οίκον» είναι μια πρακτική που οι SOS Ιατροί εφαρμόζουν τα τελευταία 15 χρόνια, ιδιαίτερα σε υπερήλικους ασθενείς, οι οποίοι αρνούνται να νοσηλευθούν στο νοσοκομείο, αλλά νοιώθουν και την ασφάλεια ότι μπορούν, καλώντας στο 1016, να συνομιλήσουν δωρεάν  με συντονιστή γιατρό που θα εκτιμήσει το επείγον του προβλήματος τους και θα τους κατευθύνει κατάλληλα.