“Μέγα το της θαλάσσης κράτος” Ι Το Μονοπάτι της Εκεχειρίας Ι Πολεμικό Μουσείο Αθηνών