Το οικοσύστημα των νεοφυών επιχειρήσεων στην Ελλάδα μεγαλώνει. Οι προσπάθειες όλα αυτά τα χρόνια εντείνονται, νέες επιχειρηματικές πρωτοβουλίες παίρνουν «σάρκα και οστά». Κάποιες από αυτές καταγράφουν πράγματι πρόοδο, λαμβάνοντας χρηματοδότηση και προχωρώντας στα επόμενα στάδια ανάπτυξης.

ΠΗΓΗ

Γράφει ο Βάιος Κρόκος

Αναμφίβολα σήμερα οι ελληνικές startups μεγαλώνουν και ωριμάζουν, προσελκύοντας ταλέντο και δεξιότητες, παρέχοντας ανταγωνιστικές μισθολογικές και άλλες παροχές, επίσης δημιουργώντας ολοένα και περισσότερες θέσεις εργασίας.

Άραγε ποια είναι η εικόνα όσον αφορά τις παροχές και τα μισθολογικά δεδομένα που επικρατούν στις ελληνικές start ups. Υπάρχουν ομοιότητες με το εξωτερικό; Τι δυνατότητες υπάρχουν και πόσο ελκυστικές είναι οι συνθήκες;

Σε μια εκτενής μελέτη τoυ Marathon VC γύρω από τα μισθολογικά και άλλες παροχές στις ελληνικές start ups, αποτυπώνονται οι διαφορές ανά θέση, οι ανάγκες που υπάρχουν και άλλα χρήσιμα στοιχεία για την αγορά.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, τα μισθολογικά δεδομένα σε ρόλους τεχνολογίας (Engineering, Data, Product) δεν έχουν αλλάξει σημαντικά.

Αυξημένη ζήτηση για DevOps και ρόλους Machine Learning

  • Οι απολαβές των περισσότερων ώριμων individual contributors (professional level) συνεχίζουν να συγκλίνουν με εκείνες των managerial (management level) ρόλων. Σε δεξιότητες σχετικές με Data και Engineering, η σύγκλιση αυτή έχει ήδη επιτευχθεί.
  • Σε ρόλους DevOps (αντίστοιχοι ρόλοι Principal, Advanced, Expert, όπως παρουσιάζονται στον παραπάνω πίνακα) υπάρχει σημαντική άνοδος από €3.000 έως €10.000 ετησίως. Κάτι τέτοιο ακολουθεί την παγκόσμια τάση για αυξημένη ζήτηση των συγκεκριμένων δεξιοτήτων.
  • Σε ρόλους Machine Learning (Principal, Advanced) παρατηρείται άνοδος από €1.500 έως €2.000 ετησίως. Ο συγκεκριμένος ρόλος βρίσκεται σε αυξημένη ζήτηση τα τελευταία χρόνια.
  • Σε ρόλους (Quality Assurance) υπάρχει αύξηση περίπου €3.000 ετησίως (σε Entry) και €4.000 σε θέσεις Manager (M4) αντίστοιχα.

Σχεδόν 1 στους 5 με stock shares

Σύμφωνα με τα στοιχεία σχεδόν 1 στους 5 εργαζόμενους σε μια ελληνική start up διαθέτει κάποιες μετοχές (εταιρικό μερίδιο) ως παροχή – κίνητρο στην εργασία του.

Για εργαζόμενους που κατέχουν θέσεις Engineering, Product, Data το ποσοστό αυτό αυξάνεται στο 40%.

equity-pie-gr

Παρόλο που στην Ευρώπη η παροχή εταιρικών μεριδίων συχνά δεν αποτελεί μέρος του πακέτου παροχών (σε αντίθεση με τις ΗΠΑ), στην Ελλάδα τα δεδομένα μας υποδεικνύουν ότι περισσότερα από δύο στα τρία στελέχη με ρόλους ηγεσίας (Director, VP, C-Level) λαμβάνουν εταιρικά μερίδια (69%).

Tηλεργασία & υβριδική εργασία αποκλειστικά

Αναμφίβολα στις start up εταιρείες οι συνθήκες εργασίας συνάδουν με τις νέες – τεχνολογικές – τάσεις. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Marathon, το 86% δουλεύει υβριδικά, ενώ το 13% εξ’ αποστάσεως και μόλις το 1% από γραφείο, κατέχοντας κυρίως administrative ρόλους. Υπό αυτό το πρίσμα, δημιουργούνται καλύτερες συνθήκες που βοηθούν στην προσέλκυση ταλαντούχου εργατικού δυναμικού από τις εταιρείες τεχνολογίας.

8 στους 10 παρέχουν ιδιωτική ασφάλιση υγείας

Εντυπωσιακό για τα ελληνικά δεδομένα είναι το γεγονός πως 8 στους 10 παρέχουν ιδιωτική ασφάλιση υγείας αλλά και σε ικανοποιητικό βαθμό και ασφάλιση Ζωής.

Χαρακτηριστικό είναι επίσης το στοιχείο – ιδιαίτερα με αφορμή την πανδημία – πως δίνεται έμφαση σε ζητήματα ψυχικής υγείας. Παρέχονται επίσης επιπλέον ημέρες άδειας, επιπλέον ημέρες άδειας μητρότητας και πατρότητας, και άλλες.

benefits-bars-gr

Το χάσμα των φύλων

Στον αντίποδα, πρέπει να επισημανθεί πως υπάρχει σημαντικό χάσμα μεταξύ των φύλων σε θέσεις εργασίας στην τεχνολογία (Engineering, Data, Product, οι οποίες αποτελούν το 33% των θέσεων εργασίας της μελέτης).

Στην πλειοψηφία των θέσεων απασχολούνται άνδρες (58,8%), ενώ το ποσοστό των γυναικών είναι 41,1% και 0,1% μη-δυαδικό φύλο.

Την ίδια ώρα σε θέσεις ηγεσίας το ποσοστό των γυναικών παραμένει αισθητά μικρότερο. Οι γυναίκες είναι περισσότερες στα χαμηλότερα επίπεδα, ενώ οι άνδρες επικρατούν στα υψηλότερα. Όπως σημειώνει στην έρευνα της η Marathon, μία περισσότερο ισορροπημένη κατανομή σε όλα τα επίπεδα είναι προς το συμφέρον όλων.

Παρακάτω ενδεικτικά μια εικόνα για το τι επικρατεί σήμερα

dashboard-report.png?mtime=20221213133542#asset:388469