Υπουργείο Παιδείας: Τροπολογία για τη ρύθμιση οφειλών πανεπιστημιακών

Τροπολογία με την οποία ρυθμίζονται οι οφειλές των πανεπιστημιακών που ασκούν ελευθέριο επάγγελμα προς τα ιδρύματα, των οποίων αποτελούν μέλη, κατέθεσε προς ψήφιση στη Βουλή το υπουργείο Παιδείας.

Σε ανακοίνωσή του, το υπουργείο αναφέρει πως με την προτεινόμενη ρύθμιση «γίνεται προσπάθεια να επιλυθούν οι δυσκολίες που ανέκυψαν κατά την πρώτη εφαρμογή της διαδικασίας είσπραξης των οφειλών των μελών ΔΕΠ σε βάθος 20ετίας από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας κατά τα παρελθόντα έτη».

Σημειώνεται πως η Πολιτεία έχει θεσμοθετήσει από το 1997 την υποχρέωση των πανεπιστημιακών να αποδίδουν στα πανεπιστήμια στα οποία υπηρετούν ένα ποσοστό των εσόδων που αποκτούν από την άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος (ως δικηγόροι, μηχανικοί, γιατροί κ.λπ.), έναντι του πλεονεκτήματος που προσδίδει η χρήση του πανεπιστημιακού τίτλου. Το ποσοστό αυτό ήταν 15% επί των ακαθάριστων εσόδων έως το 2011, μειώθηκε στο 10% έως το 2014 για να οριστεί στο 7% στη συνέχεια.

Η προηγούμενη ρύθμιση, επισημαίνει το υπουργείο, προέβλεπε περίοδο αναζήτησης οφειλών σε βάθος 20 ετών, χωρίς όμως να εξασφαλίζει πώς θα καταστεί δυνατή η είσπραξη των εν λόγω οφειλών από τα πανεπιστήμια.

Σύμφωνα με το υπουργείο, «η πρακτική εφαρμογή της διαδικασίας είσπραξης απεδείχθη ιδιαίτερα δύσκολη τόσο για τα ίδια τα πανεπιστήμια όσο και για τους υπόχρεους, για τους ακόλουθους λόγους:

– Μετά την πάροδο 20 και πλέον ετών οι υπόχρεοι δεν διαθέτουν τα απαιτούμενα μέσα απόδειξης να αμφισβητήσουν το ύψος των οφειλόμενων ποσών, με αποτέλεσμα να πλήττεται το συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα της προηγούμενης ακρόασης.

– Πολλοί από τους υπόχρεους έχουν αποβιώσει, για τον λόγο αυτό είναι αναγκαίο να διαγραφούν οι σχετικές οφειλές τους από απαιτήσεις των ΕΛΚΕ, καθώς αυτές είχαν προσωποπαγή χαρακτήρα και δεν μπορούν να καταλογιστούν στους κληρονόμους.

– Προσφάτως ψηφίστηκε ο ν. 4820/2021 σχετικά με την οργάνωση και λειτουργία του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με τον οποίο ρυθμίστηκε ότι η δυνατότητα αναζήτησης διαχειριστικού ελλείμματος υπόκειται σε δεκαετή παραγραφή, ενώ η υποχρέωση τήρησης αρχείων και στοιχείων από μέρους των φορέων του Δημοσίου ρυθμίστηκε επίσης ως δεκαετής».

«Λαμβάνοντας υπόψιν ότι οι ΕΛΚΕ ως φορείς του Δημοσίου υποχρεούνται στην εφαρμογή των εν λόγω διατάξεων, κρίνεται αναγκαίο να εναρμονιστεί ο χρόνος αναζήτησης των σχετικών οφειλών με τον χρόνο υποχρέωσης τήρησης των στοιχείων τους, προκειμένου να μπορούν να ελεγχθούν με ακρίβεια τα στοιχεία που επικαλούνται οι υπόχρεοι» καταλήγει το υπουργείο στην ανακοίνωση του.

ΑΠΕ – ΜΠΕ

Τι γράφει για το ίδιο θέμα ο εκπαιδευτικός συντάκτης της Κ, Απόστολος Λακασάς

Η υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως διαγράφει τα χρέη των πανεπιστημιακών – οξύτατες επικρίσεις μερίδας πανεπιστημιακών που μιλούν για ρουσφετολογική ρύθμιση. Ανάλογη διάταξη είχε κάνει ο προκάτοχός της επί ΣΥΡΙΖΑ Κ. Γαβρόγλου.
Τί συνέβη:
Η υπουργός Παιδείας κ. Νίκη Κεραμέως χαρίζει τα χρέη των κακοπληρωτών πανεπιστημιακών. Αυτό προβλέπει τροπολογία που κατατέθηκε σε νομοσχέδιο του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και έχει τεθεί προς ψήφιση, προκαλώντας την αντίδραση μερίδας πανεπιστημιακών. Μάλιστα, ην κ. Κεραμέως ακολουθεί την τακτική του προκατόχου της κ. Κώστα Γαβρόγλου, ο οποίος είχε προχωρήσει σε ανάλογη ρύθμιση, προκαλώντας τότε την αντίδραση του νυν τομεάρχη Παιδείας του ΣΥΡΙΖΑ κασι πρώην υπουργού Παιδείας κ. Νίκου Φίλη.
Ειδικότερα, και για το ιστορικό της υπόθεσης, από το 1997 που επιτράπηκε η άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος η πολιτεία έχει θεσμοθετήσει την υποχρέωση των πανεπιστημιακών να αποδίδουν στα πανεπιστήμια στα οποία υπηρετούν ένα ποσοστό των εσόδων που αποκτούν, έναντι του πλεονεκτήματος που προσδίδει η χρήση του πανεπιστημιακού τίτλου. Το ποσοστό αυτό ήταν 15% επί των ακαθάριστων εσόδων μέχρι το 2011, 10% επί των ακαθάριστων εσόδων μέχρι το 2014, 7% επί των καθαρών εσόδων μέχρι το 2016, 7% επί των ακαθάριστων εσόδων από το 2016 έως το 2018, και 7% επί των καθαρών εσόδων από το 2018 μέχρι σήμερα.
Αρκετοί από τους υπόχρεους πανεπιστημιακούς καθηγητές, όλη αυτήν την τελευταία εικοσαετία, κάθε χρόνο απέδιδαν κανονικά στα πανεπιστήμιά τους τα ποσά, που όφειλαν από την άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος. Άλλοι όμως υπόχρεοι δεν απέδιδαν τα οφειλόμενα και πλέον έχουν συσσωρευτεί μεγάλα χρέη. Οι τελευταίοι, επί πολλά χρόνια, πίεζαν την εκάστοτε κυβέρνηση για διαγραφή των οφειλών τους.
Τον Ιούλιο του 2018 ο τότε Υπουργός Παιδείας Κ. Γαβρόγλου μείωσε στο 1/3 τις απαιτήσεις παρακράτησης από άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος που είχαν συσσωρευτεί για τα έτη 1999-2017 για ασυνεπείς πανεπιστημιακούς, παραγράφοντας τα 2/3 των οφειλών. Η σημερινή κυβέρνηση, ως όφειλε, με Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργείων Παιδείας και Οικονομικών του Δεκεμβρίου του 2020, όρισε την λεπτομερή διαδικασία είσπραξης των οφειλών των πανεπιστημιακών από τους ΕΛΚΕ της τελευταίας εικοσαετίας, που δεν είχαν παραγραφεί, και τα πανεπιστήμια είχαν ξεκινήσει τις διαδικασίες καταλογισμών και είσπραξης των οφειλών.
Ωστόσο, όπως αναφέρει στην οξύτατη αντίδρασή της η ΚΠΑΝ «έρχεται τώρα, τρία χρόνια μετά τον προκάτοχό της, η σημερινή Υπουργός Παιδείας, κ. Ν.Κεραμέως, και με αιφνιδιαστική τροπολογία σε νομοσχέδιο άλλου υπουργείου διαγράφει με τη σειρά της πλήρως τις οφειλές των ασυνεπών πανεπιστημιακών προς τους ΕΛΚΕ μιας ολόκληρης ενδεκαετίας (1999-2009, δηλαδή για την περίοδο των «παχιών αγελάδων»). Χαρίζει δεκάδες εκατομμύρια ευρώ και αποστερεί παράλληλα σημαντικούς πόρους από τα Πανεπιστήμια, επιβραβεύοντας τους ασυνεπείς και «τιμωρώντας» τους συνεπείς, καθώς στο ίδιο άρθρο αναφέρεται ανενδοίαστα ότι οι όποιες καταβολές έχουν γίνει δεν συμψηφίζονται!»
Και όπως τονίζει η ΚΙΠΑΝ «όλοι οι Υπουργοί Παιδείας και Οικονομικών από το 2002 μέχρι το 2018 δεν είχαν υποχωρήσει στις συνεχείς ασφυκτικές και επίμονες πιέσεις των ασυνεπών συναδέλφων μας. Για ιστορικούς και όχι μόνο λόγους, αξίζει να γίνει γνωστή μία συνάντηση που έλαβε χώρα στο γραφείο του τότε πρωθυπουργού κυρίου Αντωνίου Σαμαρά το 2014 με την παρουσία της ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας, μελών του Προεδρείου της ΠΟΣΔΕΠ (από την ΑΣΚΕΥ), αντιπροσωπείας των αιτούντων τη διαγραφή των χρεών τους, και του νομικού τους συμβούλου. Η συζήτηση ήταν διεξοδική και η τελική απόφαση της τότε κυβέρνησης Σαμαρά-Βενιζέλου ήταν απόρριψη του αιτήματος, ως παράνομου και αντισυνταγματικού, συμφωνώντας και με την αντίστοιχη πρόσφατη τότε απόφαση του Σ.τ.Ε.
Τελικά, οι ασυνεπείς συνάδελφοι τα κατάφεραν σε δύο βήματα. Το πρώτο έγινε επί υπουργίας Γαβρόγλου, όταν η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, Ιούλιο του 2018, ψήφισε τον επανυπολογισμό των οφειλών των πανεπιστημιακών της τελευταίας εικοσαετίας με πολύ χαμηλότερο ποσοστό από ό,τι ίσχυε κατά περιόδους, 7% επί των καθαρών αποδοχών από το ελευθέριο επάγγελμα. Κάτι που ισούται με περίπου 5% επί των ακαθαρίστων, οπότε στην περίπτωση αυτή διαγράφονταν τα 2/3 των οφειλών τους. Έρχεται σήμερα η κ. Κεραμέως να συμπληρώσει την πολιτική Γαβρόγλου και να παραγράψει οφειλές, χωρίς καμία προσπάθεια δίκαιης αντιμετώπισης».