Για την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας στις 8 Μαρτίου, τιμούμε τις αμέτρητες γυναίκες που έχουν αγωνιστεί για την ισότητα των φύλων και αναγνωρίζουμε το έργο που πρέπει ακόμη να γίνει.
Γνωρίστε τη Στέλλα 🇬🇷 και τη Λίντα 🇱🇻 δύο Ευρωπαίες που αγωνίζονται για μια δικαιότερη κοινωνία.
Σε επίπεδο ΕΕ, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εργάζεται για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των γυναικών, από τον τερματισμό της άνισης αμοιβής έως την εξάλειψη των διακρίσεων λόγω φύλου. 🇪🇺
Συμμετάσχετε στις προσπάθειες για την οικοδόμηση μιας πιο ισότιμης ευρωπαϊκής δημοκρατίας: χρησιμοποιήστε την ψήφο σας στις 9 Ιουνίου!