ΙΔΙΣ: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων Ι Η επιστημονική και πολιτιστική διπλωματία της Ελλάδας

Το συνέδριο εστιάζει στον ρόλο της επιστημονικής και πολιτιστικής διπλωματίας της Ελλάδας στους ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς σε όλη τη διάρκεια του 20ού αιώνα και μέχρι τις μέρες μας. Σκοπός των ανακοινώσεων που θα παρουσιαστούν είναι να αναδειχθεί ο τρόπος με τον οποίο οι επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις στο ευρωπαϊκό και ευρύτερο διεθνές περιβάλλον αλλά και στο εσωτερικό της χώρας μας, όπως και τα όσα συντελούνται στη σφαίρα του πολιτισμού, επιδρούν καθοριστικά στη διπλωματική παρουσία της χώρας μας στην ΕΕ και στους θεματικά αρμόδιους διεθνείς οργανισμούς. Για παράδειγμα, πώς και γιατί η Ελλάδα είναι από τις πρώτες χώρες που συμμετέχει στην ίδρυση του CERN; Γιατί γίνεται αποδέκτης διεθνών πολιτιστικών και επιστημονικών εκθέσεων αμέσως μετά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου; Γιατί η Ελλάδα συμμετέχει στον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας και πώς αυτή η σχέση διαμορφώνει την έρευνα στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας στη χώρα μας; Τι είναι το ERC και πόσο καθοριστικός αποδεικνύεται ο ρόλος του στην επιστημονική ερευνητική πολιτική των χωρών της ΕΕ και ειδικά της Ελλάδας;

Φιλοδοξούμε να διερευνήσουμε τους λόγους δημιουργίας και τις στοχεύσεις των ειδικών αυτών ευρωπαϊκών και ευρύτερων διεθνών συνεργασιών, τη διάδοση της γνώσης μέσω αυτών, όπως και τις συνέπειες –επιστημονικές, οικονομικοπολιτικές και πολιτισμικές– που αυτή έχει για την Ελλάδα και τη θέση της στον σύγχρονο κόσμο, τη σημασία των διαπολιτισμικών ανταλλαγών κ.λπ.

Επιπλέον, μέσω των διεπιστημονικών προσεγγίσεων που είναι αναγκαίες προκειμένου να απαντηθούν ικανοποιητικά αρκετά από τα παραπάνω ερωτήματα, ευελπιστούμε να γεφυρώσουμε το χάσμα που υπάρχει τόσο ανάμεσα σε ιστορικούς, ιστορικούς των επιστημών και της τεχνολογίας, ιστορικούς των διεθνών και διπλωματικών σχέσεων, πολιτικούς επιστήμονες και κοινωνιολόγους της επιστήμης, όσο και (σε τελική ανάλυση) ανάμεσα στους διαμορφωτές πολιτικής και τους επιστήμονες.

Διοργάνωση

·        Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg

·       Τμήμα  Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του ΕΚΠΑ

·        Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων (ΙΔΙΣ) του Παντείου Πανεπιστημίου

·        Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών

·        Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

·        Ελληνική Ένωση Ιστορικών

Δομή προτάσεων:

Περίληψη 300 λέξεων το ανώτερο, τίτλος, όνομα του/της συγγραφέα, καθώς και στοιχεία επικοινωνίας.

Οι προτάσεις υποβάλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση της οργανωτικής επιτροπής loukas.freris@fau.de μέχρι τις 30 Απριλίου 2024. Η ενημέρωση των συμμετεχόντων για τις προτάσεις που θα γίνουν αποδεκτές θα είναι άμεση.

Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν στην ελληνική γλώσσα.

Θα υπάρξει η δυνατότητα περιορισμένης οικονομικής ενίσχυσης ιδιαίτερα για τους/τις μεταπτυχιακούς/ες φοιτητές/τριες και νέους/νέες ερευνήτριες.