Εγκρίθηκε από τις γενικές συνελεύσεις της Alpha Bank ΑΛΦΑ-0,93% και της Eurobank η δυνατότητα αξιοποίησης του αναβαλλόμενου φόρου στα εποπτικά κεφάλαια, όπως προβλέπεται από τον πρόσφατο νόμο