Βάσει του ισχύοντος νόμου, μέχρι σήμερα οι μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας που δραστηριοποιούνται επί ευρωπαϊκού εδάφους, επέλεγαν ως έδρα τους χώρες με πολύ χαμηλή φορολογία ή χαμηλό ΦΠΑ, όπως φερ’ ειπείν η Amazon στο Λουξεμβούργο (μια χώρα που έχει ΦΠΑ 3% στα ebooks), η MIcrosoft την Ιρλανδία κ.ο.κ. Πράγμα το οποίο τους επέτρεπε, εκτός από την χαμηλή φορολογία να κοστολογούν τα ψηφιακά αγαθά τους με βάση τους ισχύοντες φορολογικούς συντελεστές της εκάστοτε χώρας.
Όμως, όπως αναφέρει το The Verge, το παραπάνω σκηνικό αλλάζει από την 1η Ιανουαρίου 2015, οπότε και τίθεται σε ισχύ ένας νέος Ευρωπαϊκός νόμος, γνωστός και ως Directive 2008/8/EC, βάσει του οποίου η αγορά ψηφιακών αγαθών, όπως applications, ebooks, και μουσικής σε ψηφιακή μορφή, θα φορολογείται με βάση τον ισχύοντα ΦΠΑ της κάθε χώρας από την οποία πραγματοποιείται η αγορά.
Η αλλαγή αυτή ενδέχεται να επηρεάσει αρκετά τις τιμές των παραπάνω αγαθών, ανάλογα με την εταιρεία, τον τύπο ψηφιακού προϊόντος, αλλά και την χώρα αγοράς τους, ενώ η EE υποστηρίζει ότι με την επιβολή της νέας νομοθεσίας διευκολύνει τον ανταγωνισμό μεταξύ των Αμερικανικών και των Ευρωπαϊκών εταιρειών που παράγουν ψηφιακά προϊόντα και υπηρεσίες. Εντέλει, σύμφωνα με το δημοσίευμα, ηλεκτρονικά καταστήματα όπως το Google Play, το iTunes και η Amazon θα επηρεαστούν από τις αλλαγές, αλλά εναπόκειται στους κατόχους των πνευματικών δικαιωμάτων – δηλαδή προγραμματιστές, δισκογραφικές εταιρείες, ή κινηματογραφικά στούντιο – να αποφασίσουν την τιμολογιακή πολιτική τους. “Παρόλο που δεν υπάρχει συναίνεση σχετικά με το τι ακριβώς θα συμβεί, αναμένεται ότι τελικά τους νέους συντελεστές ΦΠΑ θα κληθούν να επωμιστούν οι καταναλωτές”.