Τα κράτη μέλη της ευρωζώνης παραμένουν θετικά διακείμενα στην χορήγηση μιας προληπτικής πιστωτικής γραμμής
Στο Eurogroup της 26ης Ιανουαρίου 2015 θα κλείσει η τελική απόφαση για το πλαίσιο της προληπτικής γραμμής στήριξης (ECCL) προς την Ελλάδα, καθώς ήδη έχει λάβει την έγκριση από τα εθνικά κοινοβούλια της Ευρωζώνης.
Το Eurogroup θα καλέσει τις ελληνικές αρχές να διασφαλίσουν μια γρήγορη και πλήρη εφαρμογή όλων των μεταρρυθμιστικών μέτρων που είναι αναγκαία για την ολοκλήρωση της πέμπτης αξιολόγησης.
Οι μεταρρυθμίσεις αυτές είναι κρίσιμες για την ομαλή λειτουργία της ελληνικής οικονομίας και θα συνεισφέρουν στην επίτευξη σταθερής ανάπτυξης και απασχόλησης για την διασφάλιση της βιωσιμότητας των δημόσιων οικονομικών, ικανοποιώντας πλήρως τους στόχους του προγράμματος.
Τα κράτη μέλη της ευρωζώνης παραμένουν θετικά διακείμενα στην χορήγηση μιας προληπτικής πιστωτικής γραμμής (ΕCCL) από τον ESM, αν ζητούσε κάτι τέτοιο η Ελλάδα και υπό τον όρο ότι θα είχαν ολοκληρωθεί τα μεταρρυθμιστικά μέτρα της τρέχουσας αξιολόγησης που εκκρεμούν, θα συνεχιζόταν η εμπλοκή του ΔΝΤ και η ολοκλήρωση των σχετικών εθνικών και ευρωπαϊκών διαδικασιών.

Τι σημαίνει προληπτική γραμμή στήριξης (ECCL)

Σύμφωνα με τα όσα προβλέπει η σύμβαση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM) για την ECCL, σρχικά, για να λάβει μία χώρα την ECCL θα πρέπει να το αιτηθεί η ίδια.
Αμέσως μετά ο ESM, σε συνεργασία με την Κομισιόν, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) και όπου απαιτείται και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ), εξετάζει εάν η χώρα πληροί μία σειρά κριτηρίων για να λάβει τη συγκεκριμένη μορφή στήριξης.
Εφόσον το συμβούλιο των διοικητών του ESM εγκρίνει την παροχή της ECCL, αναθέτει στην Κομισιόν και στην ΕΚΤ (και στο ΔΝΤ αν απαιτηθεί) τη διαπραγμάτευση με τη χώρα για τους όρους που θα συνδεθούν με την πιστωτική γραμμή.
Στη σύμβαση της ECCL αυτοί οι όροι θα περιλαμβάνουν όλες οι λεπτομέρειες για την οικονομική πολιτική που θα εφαρμόσει η χώρα.
Στη συνέχεια, η σύμβαση της ECCL προβλέπει ότι η Κομισιόν υπογράφει το σχετικό Μνημόνιο με τη χώρα.
Μόλις εγκριθεί η «πιστωτική γραμμή με ενισχυμένους όρους», η χώρα που την έχει ζητήσει θα βρεθεί υπό καθεστώς ενισχυμένης εποπτείας.
Εποπτεία που δεν συνδέεται με το εάν θα γίνει χρήση των διαθέσιμων κεφαλαίων.
Σε πρώτη φάση η ECCL είναι διάρκειας ενός έτους, ενώ μπορεί να ανανεωθεί δύο φορές, για ένα εξάμηνο τη φορά (συνολικά άλλο ένα έτος).
Αν και η συχνότητα των ελέγχων δεν ορίζεται με σαφήνεια, καθορίζεται επακριβώς η υποχρέωση της Κομισιόν να ενημερώνει τον ESM αναφορικά με την πρόοδο της χώρας.
Και αυτή η υποχρέωση θα είναι τριμηνιαία.
Δηλαδή, κάθε τρίμηνο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ενημερώνει τον ESM για το τι έχει γίνει στην οικονομία της χώρας που έχει την ECCL και εάν χρειάζεται η λήψη επιπλέον μέτρων.
Επίσης, βάσει της σύμβασης της ECCL, ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας θα έχει τη δυνατότητα να αλλάξει τους όρους της πιστωτικής γραμμής αν το κρίνει αναγκαίο ή ακόμη και να την καταργήσει, οδηγώντας τη χώρα σε κανονικό πρόγραμμα.

www.bankingnews.gr