PeopleCert /Ανακοίνωση Οικονομικών Αποτελεσμάτων για το έτος 2022. Εντυπωσιακά τα στοιχεία

Με εξαιρετικά υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης κλείνει και το 2002 ο όμιλος PeopleCert, συνεχίζοντας την εικόνα που διατηρεί την τελευταία δεκαετία.

Ο όμιλος αύξησε τον κύκλο εργασιών του κατά 48% και την κερδοφορία του (EBITDA) κατά 647%, επιτυγχάνοντας τις υψηλότερες πωλήσεις (£117,7 εκατ./€138,1 εκατ.), καθώς και το υψηλότερο αποτέλεσμα στα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) (£77,2 εκατ./€90,6 εκατ.) στην ιστορία του.

«Τα οικονομικά αποτελέσματα για τη χρήση του έτους 2022 – πρώτο πλήρες οικονομικό έτος μετά την εξαγορά της AXELOS – σηματοδοτούν την αρχή μιας νέας εποχής στις οικονομικές επιδόσεις της PeopleCert», ανακοίνωσε ο Ιδρυτής και Πρόεδρος του oμίλου Βύρων Νικολαΐδης, από τα κεντρικά γραφεία της εταιρείας στο Λονδίνο.

Αναλυτικά τη χρονιά που πέρασε σημειώθηκε:

▪ 48% αύξηση του κύκλου εργασιών, που ανήλθε στα £117,7 εκατομμύρια (€138,1 εκατ.) σε σύγκριση με £79,6 εκατομμύρια (€92,7 εκατ.) το 2021.

▪ 647% αύξηση στα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) που ανήλθαν στα £77,2 εκατομμύρια (€90,6 εκατ.) έναντι £10,3 εκατομμύρια (€12 εκατ.) στις 31 Δεκεμβρίου 2021.

Oι πιστοποιήσεις Business & IT (συμπεριλαμβανομένων των ITIL®, PRINCE2® και DevOps®) παρουσιάζουν αύξηση 42% ενώ οι πιστοποιήσεις γλωσσομάθειας (LanguageCert®), αύξηση κατά 61%.

Παράλληλα μειώθηκε κατά 44.2% το κόστος πωλήσεων σε £17,4 εκατ. (€20,5 εκατ.) το 2022 από £31,3 εκατ. (€36,4 εκατ.) το 2021 με αποτέλεσμα την αύξηση του μικτού κέρδους κατά 107.3% στα £100,3 εκατ. (€117,6 εκατ.) από £48,4 εκατ. (€56,3 εκατ.) το 2021 και την αύξηση του μικτού περιθωρίου κέρδους από 60,7% σε 85,2% .

Με εφαλτήριο την εξαγορά της βρετανικής AXELOS τον Ιούλιο του 2021 – η οποία εδραίωσε τον όμιλο ως τον πρώτο ελληνικό μονόκερο με αποτίμηση άνω του €1 δις – η PeopleCert υλοποίησε με ταχύτητα τους στόχους της:

▪ Ολοκλήρωσε τις συνέργειες και την ενσωμάτωση της AXELOS 12 μήνες νωρίτερα από το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα

▪ Επεκτάθηκε στους τομείς του Βusiness Analysis, Software Quality και Software Testing μέσω της εξαγοράς των QAI πιστοποιήσεων και στη δημιουργία επίσημου εκπαιδευτικού υλικού (Official Training Material) μέσω εξαγοράς εκπαιδευτικού υλικού από την ΙΤpreneurs.

Με τα αποτελέσματα αυτά, η PeopleCert ενισχύει περαιτέρω την ηγετική της θέση παγκοσμίως. Η εικόνα της εταιρίας σε περαιτέρω δείκτες την 31η Δεκεμβρίου 2022, διαμορφώνεται ως εξής:

▪ Το Συνολικό Ενεργητικό αυξήθηκε σε £469,9 εκατομμύρια (€529,8 εκατ.) στις 31 Δεκεμβρίου 2022 από £421,7 εκατομμύρια (€501,9 εκατ.) στις 31 Δεκεμβρίου 2021.

▪ Το Κυκλοφορούν Ενεργητικό αυξήθηκε σε £68,4 εκατομμύρια (€77,1 εκατ.) στις 31 Δεκεμβρίου 2022 από £28,4 εκατομμύρια (€33,8 εκατ.) στις 31 Δεκεμβρίου 2021.

▪ Δείκτης Ταμειακής Ρευστότητας: o Ταμειακά Διαθέσιμα προς Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις: 2,48

▪ Δείκτης Γενικής Ρευστότητας: o Σύνολο Kυκλοφορούντος Eνεργητικού/Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων: 3,29

«Τα ισχυρά αυτά οικονομικά αποτελέσματα», απαντά σε σχετική ερώτηση ο κ. Νικολαΐδης «είναι σύμφωνα με τις προβλέψεις μας και αντικατοπτρίζουν την υγιή ανάπτυξη σε όλους τους τομείς και αγορές που δραστηριοποιούμαστε καθώς δεν συμπεριλαμβάνουν one-off, big items. Έχουμε κτίσει τη βάση για να συνεχίσουμε να κινούμαστε ισχυρά ανοδικά και τα επόμενα χρόνια».

Η PeopleCert ιδρύθηκε το 2000 και είναι παγκόσμιος ηγέτης στην πιστοποίηση επαγγελματικών και γλωσσικών δεξιοτήτων. Συνεργάζεται με διεθνείς οργανισμούς και κυβερνήσεις με στόχο την ανάπτυξη και διάθεση κορυφαίων εξετάσεων πιστοποίησης. Η PeopleCert προσφέρει ένα ολοκληρωμένο χαρτοφυλάκιο στους τομείς ΙT & Digital Transformation, Project Management, Business και Γλωσσομάθειας. Το χαρτοφυλάκιο προϊόντων της περιλαμβάνει το ITIL® και το PRINCE2® – δύο από τα πιο παγκοσμίως αναγνωρισμένα πλαίσια που προστατεύονται από IP (IP-protected frameworks), τα οποία αναπτύχθηκαν και εξελίχθηκαν από την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου σε μια περίοδο 30 ετών – καθώς και τις πιστοποιήσεις γλωσσομάθειας LanguageCert®.

Το χαρτοφυλάκιο προϊόντων της είναι προσβάσιμο σε 200 χώρες, 50.000 εταιρείες (μεταξύ των οποίων το 87% των εταιριών του Fortune 500) και σε 800 κυβερνητικούς οργανισμούς μέσω ενός παγκόσμιου δικτύου 2.500 Διαπιστευμένων Οργανισμών Εκπαίδευσης και 30.000 εξεταστικών κέντρων σε όλο τον κόσμο, καθώς και μέσω της βραβευμένης λύσης Online Proctoring της PeopleCert. Η ομάδα της PeopleCert αποτελείται από περισσότερους από 1.000 υπαλλήλους από 40 εθνικότητες.

Η PeopleCert έχει λάβει 50 βραβεία σε θέματα Επιχειρηματικότητας, Επιχειρήσεων, Τεχνολογίας και Αειφορίας. Μετά την εξαγορά της AXELOS τον Ιούλιο του 2021, η PeopleCert εδραιώθηκε ως το πρώτο unicorn, που ξεκίνησε από την Ελλάδα. www.peoplecert.org