Η έκθεση των πολύ μικρών παιδιών στην οθόνη φαίνεται ότι επηρεάζει την ανάπτυξή τους

Σε νέα μελέτη  – University of Colorado Boulder –  διαπιστώθηκε συσχέτιση μεταξύ του χρόνου που αφιερώνει ένα παιδί ενός έτους στην οθόνη και του αυξημένου κινδύνου αναπτυξιακών καθυστερήσεων αργότερα στην παιδική ηλικία, ιδίως στους τομείς της επικοινωνίας και της επίλυσης προβλημάτων. Η έρευνα προστίθεται στα υπάρχοντα δεδομένα σχετικά με το πώς η χρήση της οθόνης μπορεί να επηρεάσει τη μελλοντική ανάπτυξη ενός παιδιού.

Όσον αφορά τα παιδιά, η επίδραση του χρόνου χρήσης της οθόνης – ο χρόνος που περνούν παρακολουθώντας τηλεόραση, παίζοντας βιντεοπαιχνίδια και χρησιμοποιώντας κινητά τηλέφωνα, ταμπλέτες και άλλες ηλεκτρονικές συσκευές – και το κατά πόσον είναι επιβλαβής έχει ερευνηθεί επαρκώς.

Για παράδειγμα, μια μεγάλη μελέτη σε παιδιά ηλικίας εννέα και δέκα ετών που χρησιμοποιούσαν οθόνες κατά μέσο όρο τέσσερις έως πέντε ώρες την ημέρα διαπίστωσε ότι ο κοινωνικός χαρακτήρας του χρόνου οθόνης ενίσχυσε τις σχέσεις μεταξύ των συνομηλίκων. Μια άλλη μελέτη διαπίστωσε ότι η χρήση οθόνης από τα παιδιά δεν παρενέβαινε σημαντικά στις συνήθειες του ύπνου τους. Και ενώ μια μελέτη σε εφήβους διαπίστωσε ότι ο αυξημένος χρόνος χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και της τηλεόρασης συνδέεται με την κατάθλιψη, μια άλλη διαπίστωσε ότι η μέτρια χρήση οθόνης είναι ευεργετική για την ευημερία των εφήβων.

 

Τι γίνεται όμως με την επίδραση του χρόνου της οθόνης στα πολύ μικρά παιδιά; Σε μια νέα μελέτη, ερευνητές από το Πανεπιστήμιο Tohoku στην Ιαπωνία εξέτασαν κατά πόσο ο χρόνος στην οθόνη στην ηλικία του ενός έτους επηρεάζει τη μελλοντική ανάπτυξη, ιδίως στους τομείς της επικοινωνίας, των κινητικών δεξιοτήτων, της επίλυσης προβλημάτων και των προσωπικών και κοινωνικών δεξιοτήτων.

Οι ερευνητές προσέλκυσαν 7.097 ζευγάρια μητέρας-παιδιού και, χρησιμοποιώντας ένα ερωτηματολόγιο, αξιολογήθηκε ο χρόνος των παιδιών στην οθόνη στην ηλικία του ενός έτους. Οι μητέρες ρωτήθηκαν: “Σε μια τυπική ημέρα, πόσες ώρες επιτρέπετε στα παιδιά σας να παρακολουθούν τηλεόραση, DVD, βιντεοπαιχνίδια, διαδικτυακά παιχνίδια (συμπεριλαμβανομένων των κινητών τηλεφώνων και των ταμπλετών) κ.λπ.”; Υπήρχαν πέντε κατηγορίες απαντήσεων: καμία, λιγότερες από μία, μία έως λιγότερες από δύο, δύο έως λιγότερες από τέσσερις ή τέσσερις ή περισσότερες ώρες την ημέρα.

Όταν τα παιδιά ήταν ηλικίας δύο και τεσσάρων ετών, οι αναπτυξιακές τους επιδόσεις αξιολογήθηκαν με τη χρήση της τρίτης έκδοσης του Ερωτηματολογίου Ηλικιών και Σταδίων (ASQ-3), ενός εργαλείου αναπτυξιακού και κοινωνικο-συναισθηματικού ελέγχου για παιδιά ηλικίας από τη γέννηση έως την ηλικία των έξι ετών.

 

Όσον αφορά τον χρόνο έκθεσης στην οθόνη ανά ημέρα, η πλειονότητα (48,5%) των παιδιών είχε λιγότερο από μία ώρα. Μόνο το 4,1% των παιδιών είχε τέσσερις ή περισσότερες ώρες την ημέρα. Μετά την προσαρμογή για ανεξάρτητες μεταβλητές, οι ερευνητές παρατήρησαν συσχέτιση μεταξύ του χρόνου παραμονής στην οθόνη στην ηλικία του ενός έτους και υψηλότερου κινδύνου καθυστέρησης της ανάπτυξης στην ηλικία των δύο ετών στους τομείς της επικοινωνίας, της λεπτής κινητικότητας, της επίλυσης προβλημάτων και των προσωπικών και κοινωνικών δεξιοτήτων. Στην ηλικία των τεσσάρων ετών, υπήρξε σχέση μεταξύ της πρώιμης παρακολούθησης οθόνης και της καθυστέρησης στους τομείς της επικοινωνίας και της επίλυσης προβλημάτων, πράγμα που σημαίνει ότι η καθυστέρηση σε σχέση με τη λεπτή κινητικότητα, τις προσωπικές και κοινωνικές δεξιότητες που παρατηρήθηκε στα δύο έτη δεν παρατηρήθηκε πλέον.

PHGH