Το σχέδιο QE (ποσοτικής χαλάρωσης) της ΕΚΤ ισοδυναμεί με 1,1 τρισ.ευρ

 

Η αγορά ομολόγων θα φτάσει ως το Σεπτέμβριο του 2016

 

Θα υπάρξουν πρόσθετα κριτήρια επιλεξιμότητας στην περίπτωση χωρών που βρίσκονται σε πρόγραμμα βοήθειας από ΕΕ και ΔΝΤ, δηλαδή στην περίπτωση της Ελλάδας

 

 

Μεγάλη πτώση του ευρώ την ώρα που ο πρόεδρος της ΕΚΤ Ντράγκι κάνει ανακοινώσεις για το πρόγραμμα