Τσακλόγλου: Για πρώτη φορά δημοσιεύεται Κανονισμός του e-ΕΦΚΑ για τα ΚΕΠΑ

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, η έκδοση του κανονισμού λειτουργίας των ΚΕΠΑ εντάσσεται στο εθνικό σχέδιο δράσης για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία. Το σχέδιο αυτό αποτελεί έναν «οδικό χάρτη» που παρέχει σαφές, συνεκτικό και συστηµατικό πλαίσιο δράσης για τα επόμενα χρόνια, σε ευθυγράμμιση με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόµων µε Αναπηρία.

Ο κανονισμός λειτουργίας συγκεντρώνει και κωδικοποιεί σε ένα ενιαίο κείμενο όλες τις διαδικασίες και τις απαιτούμενες διοικητικές ενέργειες για την πιστοποίηση της αναπηρίας, καθώς και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των ασφαλισμένων. «Για πρώτη φορά, από την έναρξη λειτουργίας των ΚΕΠΑ, τόσο οι ασφαλισμένοι όσο και οι εμπλεκόμενοι φορείς μπορούν να ανατρέχουν σε έναν χρηστικό οδηγό που θα προσφέρει όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες. Με αυτόν τον τρόπο, κλείνει μια χρόνια κανονιστική εκκρεμότητα, η οποία άφηνε τα ΚΕΠΑ να λειτουργούν με παλιούς κανόνες του πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και με ένα διάσπαρτο πλέγμα εφαρμοστικών πρακτικών, που προκαλούσε συχνά αβεβαιότητα στους πολίτες», επισημαίνεται στην ανακοίνωση.

Παράλληλα, υπογραμμίζεται ότι ο κανονισμός λειτουργίας δεν επιχειρεί απλώς μια κωδικοποίηση των υφιστάμενων κανόνων, αλλά εισάγει και προβλέψεις που βελτιώνουν την εξυπηρέτηση των πολιτών και αφορούν τη μη υποχρέωση επανεξέτασης για μη αναστρέψιμες παθήσεις, πιο ευνοϊκές προθεσμίες προσφυγής των ασφαλισμένων στις Δευτεροβάθμιες Υγειονομικές Επιτροπές, υποχρεώσεις του φορέα για έγκαιρη ενημέρωση των ασφαλισμένων πριν από τις προγραμματισμένες συναντήσεις τους, ευδιάκριτη μεθοδολογία και βήματα που ακολουθούνται στον υπολογισμό του ποσοστού αναπηρίας, καταβολή κάθε δυνατής προσπάθειας, ώστε τα σημεία διενέργειας των υγειονομικών επιτροπών να ικανοποιούν συνθήκες προσβασιμότητας.

Ο κ. Τσακλόγλου σημείωσε: «Η έκδοση του κανονισμού λειτουργίας των ΚΕΠΑ αποτελεί ένα ουσιαστικό βήμα για την οργανωτική αναβάθμιση της αξιολόγησης της αναπηρίας στη χώρα μας. Προφανώς, δεν αποτελεί το μόνο βήμα, αλλά βασικό κομμάτι ενός πλέγματος δράσεων αναβάθμισης των ΚΕΠΑ, με έργα που εντάσσονται στο εθνικό σχέδιο δράσης για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία. Με τον κανονισμό λειτουργίας, εκτός από την κωδικοποίηση της υφιστάμενης νομοθεσίας και πρακτικής, υιοθετούνται νέες προβλέψεις προς όφελος των ασφαλισμένων, με γνώμονα την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και τη διασφάλιση ενός απλού και συνεκτικού θεσμικού πλαισίου στην υπηρεσία του πολίτη».