Το καλλιεργούμενο σε εργαστήρια κρέας έρχεται στις ΗΠΑ. Θα υπάρξουν περιβαλλοντικά οφέλη;

Το άρθρο που δημοσιεύεται στο MIT Technology Review εξετάζει την πρόσφατη έγκριση της πώλησης καλλιεργούμενου  σε εργαστήρια κρέατος στις Ηνωμένες Πολιτείες και τα πιθανά περιβαλλοντικά οφέλη και προκλήσεις που συνδέονται με αυτή την αναδυόμενη βιομηχανία. Η έγκριση που χορηγήθηκε στις εταιρείες Upside Foods και Eat Just σηματοδοτεί σημαντική εξέλιξη για τη βιομηχανία του καλλιεργημένου κρέατος, η οποία συγκεντρώνει σημαντικά κεφάλαια για να φέρει στην αγορά προϊόντα από ζωικά κύτταρα τα οποία όμως καλλιεργούνται στο εργαστήριο.

Το κίνητρο πίσω από την καλλιέργεια κρέατος με αυτή τη μέθοδο καθοδηγείται κυρίως από την επιθυμία μετριασμού των κλιματικών επιπτώσεων της παραδοσιακής κτηνοτροφίας. Η κτηνοτροφία, ιδίως η παραγωγή βοείου κρέατος, είναι γνωστή για τις υψηλές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και τον εντατικό χαρακτήρα της σε πόρους. Ωστόσο, το κατά πόσον το καλλιεργούμενο κρέας είναι πιο φιλικό προς το περιβάλλον εξακολουθεί να είναι αβέβαιο λόγω διαφόρων παραγόντων που υπεισέρχονται σε εμπορικές κλίμακες παραγωγής.
Το καλλιεργημένο κρέας παράγεται με την απομόνωση και την ανάπτυξη ζωικών κυττάρων σε αντιδραστήρα, εξαλείφοντας την ανάγκη για εκτροφή και σφαγή ζώων. Αν και μπορεί να μειώσει τις εκπομπές που σχετίζονται με την κτηνοτροφία, η ίδια η διαδικασία παραγωγής του εξακολουθεί να απαιτεί ενέργεια και ο εξοπλισμός που εμπλέκεται στην παραγωγή μπορεί να συμβάλει στις εκπομπές. Επιπλέον, η αλυσίδα εφοδιασμού που σχετίζεται με την παροχή των απαραίτητων θρεπτικών συστατικών στα κύτταρα συνεπάγεται επίσης τις δικές της εκπομπές.

Μια μελέτη του Edward Spang και της ομάδας του ανέλυσε τις πιθανές κλιματικές επιπτώσεις του καλλιεργημένου κρέατος με βάση διαφορετικά σενάρια παραγωγής. Η μελέτη συνέκρινε τις εκπομπές από την παραγωγή βοδινού κρέατος με εκείνες από το καλλιεργημένο κρέας και διαπίστωσε ότι η χρήση διαδικασιών για την καλλιέργεια τροφίμων θα μπορούσε να οδηγήσει σε χαμηλότερες εκπομπές, συγκρίσιμες με ορισμένες τρέχουσες μεθόδους παραγωγής σε ορισμένες χώρες. Ωστόσο, εάν η διαδικασία καλλιέργειας ακολουθούσε μεθόδους που μοιάζουν με βιοφαρμακευτικές με εντατικά στάδια καθαρισμού, οι εκπομπές θα μπορούσαν να υπερβούν εκείνες της παραγωγής βοείου κρέατος.

Οι επικριτές της μελέτης υποστηρίζουν ότι η υπόθεση ότι η παραγωγή κρέατος με καλλιέργεια απαιτεί συστατικά υψηλής καθαρότητας και εντατικά βήματα καθαρισμού μπορεί να μην είναι ακριβής. Προτείνουν ότι η εμπορική παραγωγή μπορεί να χρησιμοποιεί διαδικασίες χαμηλότερης ενέργειας παρόμοιες με εκείνες της βιομηχανίας τροφίμων, οι οποίες θα μείωναν τις εκπομπές αερίων. Άλλες μελέτες έχουν εκτιμήσει ότι το καλλιεργημένο κρέας θα μπορούσε να έχει μικρότερο αντίκτυπο στο κλίμα σε σύγκριση με την παραδοσιακή γεωργία.

Ο κλιματικός αντίκτυπος του καλλιεργούμενου κρέατος θα εξαρτηθεί από παράγοντες όπως η πηγή ενέργειας που χρησιμοποιείται για την τροφοδοσία των εγκαταστάσεων παραγωγής και τα συστατικά που χρησιμοποιούνται στα μέσα ανάπτυξης των κυττάρων. Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας θα μπορούσαν να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στη μείωση των εκπομπών, εάν υιοθετηθούν ευρέως. Ωστόσο, θα χρειαστεί χρόνος και εμπειρία για να προσδιοριστεί ο πραγματικός αντίκτυπος της βιομηχανίας στο κλίμα, καθώς περισσότερες εταιρείες θα επεκτείνουν την παραγωγή και θα βελτιστοποιήσουν τις διαδικασίες.

Η κλιμάκωση της παραγωγής είναι μια συνεχής διαδικασία, με εταιρείες όπως η Upside Foods και η Eat Just να εργάζονται σε μεγαλύτερες εγκαταστάσεις για να καλύψουν τη ζήτηση. Οι εγκαταστάσεις αυτές στοχεύουν στη μείωση της χρήσης νερού και γης σε σύγκριση με τη συμβατική παραγωγή κρέατος, αλλά ο πραγματικός αντίκτυπός τους θα είναι μετρήσιμος μόνο όταν η παραγωγή θα είναι σε μεγαλύτερη κλίμακα.

Ενώ οι πρόσφατες κανονιστικές εγκρίσεις θεωρούνται ορόσημα, τα προϊόντα κρέατος από καλλιέργειες δεν αναμένεται να γίνουν ευρέως διαθέσιμα στο εγγύς μέλλον. Οι εταιρείες πρέπει να κατασκευάσουν μεγαλύτερες εγκαταστάσεις και να βελτιστοποιήσουν τις διαδικασίες παραγωγής τους για να μειώσουν το κόστος. Καθώς ο κλάδος αναπτύσσεται, πιθανότατα θα απομακρυνθεί από τον ακριβό εξοπλισμό και τα συστατικά που δανείζονται από άλλους τομείς.

Συνολικά, το καλλιεργούμενο κρέας ενέχει δυνατότητες μείωσης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της παραδοσιακής κτηνοτροφίας, αλλά απαιτείται περαιτέρω έρευνα και ανάπτυξη για την πλήρη κατανόηση και βελτιστοποίηση των πλεονεκτημάτων του για το κλίμα.

ΠΗΓΗ