Ποιοι Είμαστε; Γεωπολιτική της ελληνικής ταυτότητας/ Γιώργος Πρεβελάκης, εκδόσεις Κέρκυρα

Στον προβληματισμό γύρω απ’ αυτή τη διάσταση της αναμέτρησης των Ελλήνων με τον εαυτό μας, ο Γιώργος Πρεβελάκης με το βιβλίο του “Ποιοι Είμαστε; Γεωπολιτική της ελληνικής ταυτότητας”, που κυκλοφόρησε από τις Εκδόσεις Κέρκυρα-economia Publishing το 2017 (2η ανατύπωση το 2019), εισφέρει χρήσιμα και προκλητικά συνάμα αναλυτικά εργαλεία.

Ο Γ. Πρεβελάκης διαθέτει τη ματιά του ανθρώπου που προσεγγίζει αναλυτικά τον χώρο όπως αυτός φιλοξενεί την Ιστορία, έχε την πείρα και την αναλυτική λογική του γεωγράφου και του μελετητή του γεωπολιτικού, καθώς επίσης και την εμπειρία ενός ανθρώπου που χρειάστηκε να επεξηγήσει την Ελλάδα σε κοινά του εξωτερικού.

Ξεναγεί σε μύθους μας, των Ελλήνων, που καταρρέουν. Φωτίζει αντιφάσεις και διαχρονικές ανασυνθέσεις. Οδηγεί στην ανακάλυψη της δικτυακής παρουσίας –και ως εκ τούτου δίνει υλικό που επιτρέπει το προσπέρασμα φοβικών συνδρόμων, αλλά και επιβάλλει το παραμέρισμα υπεραπλουστεύσεων.

Ποιοι είμαστε; Ένα έθνος; Πώς όμως ορίζεται το έθνος;
Στο βιβλίο-ξενάγηση στην προβληματική του ανήκειν των Ελλήνων, ο Γιώργος Πρεβελάκης ενώ βασικά στρέφεται προς μια γεωπολιτική προσέγγιση με ισχυρό το στοιχείο της αναζήτησης της εικονογραφίας και της υπέρβασης του χωρικού στοιχείου από τα δίκτυα των Ελλήνων, ξεκινά από μια αναμέτρηση με το στοιχείο του έθνους.