`Ενας καρδιογράφος 12 απαγωγών, η δωρεά του Rotary Club Athinai Notos στο Κέντρο Υγείας Βάρης
Σήμερα 1.7.2021 το Rotary Club Athinai Notos προσέφερε έναν Καρδιογράφο 12 απαγωγών, ο οποίος είναι απαραίτητος για πρόγνωση και διάγνωση των παθήσεων της καρδιάς, στο Κέντρο Υγείας Βάρης, το οποίο παρέχει Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας σε κατοίκους του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.
Τον Ιατρικό εξοπλισμό παρέλαβε ο Διευθυντής ΕΣΥ και Συντονιστής του Κέντρου Υγείας Βάρης, πατήρ Μιχάλης Δανδουλάκης.
Οι λειτουργίες του είναι οι εξής: Καταγραφή και εμφάνιση κυματομορφών ηλεκτροκαρδιογραφημάτων σε χειροκίνητη/αυτόματη λειτουργία, αυτόματη μέτρηση και διάγνωση των παραμέτρων του κύματος ηλεκτροκαρδιογραφήματος, διαχείριση βάσης δεδομένων για περιστατικά, περιβάλλον εργασίας σε διάφορες γλώσσες. (Δαπάνη έργου 1750 €)
Σημαντική συνεισφορά στη δωρεά (50%) είχαν τα μέλη ενός υπό ίδρυση νέου Rotary Club (προσωρινά ονομάζεται Rotary Satellite Club of Athinai-Notos East, πρόεδρος Andreas Konstantinos Petropoulos, Εξειδικευμένος Αναπτυξιολόγος Παιδίατρος ). Στο άμεσο μέλλον ο Όμιλος θα καλύψει, εκ νέου, ανάγκες του Κέντρου Υγείας Βάρης σε συνεννόηση με τη Διεύθυνση του.